Wirtualne Muzeum Wojny w Wietnamie

M42A1 Duster

English version

Część 5 - Nowe łoże i uzbrojenie główne

Prace nad wieżą rozpocząłem od dopasowania do siebie dwóch dolnych części. Część, która będzie widoczna od dołu, od strony zsypu zużytych łusek, od razu została pomalowana na biało.

1:35 M42A1 Duster dolna część łoża uzbrojenia głównego

1:35 M42A1 Duster dolna część łoża uzbrojenia głównego

Na centralnej części łoża zamontowałem elementy systemu odprowadzania zużytych łusek:

1:35 M42A1 Duster centralna część łoża uzbrojenia głównego

Przystąpiłem do montażu zespołu dział 40mm:

1:35 M42A1 Duster działa 40 mm

1:35 M42A1 Duster, pokrywa skrzyni zamkowej dział 40 mm

Inaczej niż zaproponowano to w instrukcji zestawu, działa były złożone i obrobione osobno i dopiero na końcu złożone w podzespół:

1:35 M42A1 Duster działa 40 mm

1:35 M42A1 Duster działa 40 mm

Do odwzorowania niektórych szczegółów użyłem drutu miedzianego:

1:35 M42A1 Duster działa 40 mm

1:35 M42A1 Duster działa 40 mm

Prace nad budową elektryczno-hydraulicznych mechanizmów wykonawczych (ang. oil gear):

1:35 M42A1 Duster elektryczno-hydrauliczne mechanizmy wykonawcze

Części z zestawu wymagały przeróbek, po pierwsze były "puste" z jednej strony, po drugie miały błędnie rozmieszczone złącza instalacji elektrycznej (na zdjęciu poniżej zaznaczone strzałkami):

1:35 M42A1 Duster elektryczno-hydrauliczne mechanizmy wykonawcze

Po wypełnieniu pustych przestrzeni:

1:35 M42A1 Duster elektryczno-hydrauliczne mechanizmy wykonawcze

Po wstępnym szpachlowaniu i uzupełnieniu części instalacji i szczegółów:

1:35 M42A1 Duster elektryczno-hydrauliczne mechanizmy wykonawcze

1:35 M42A1 Duster elektryczno-hydrauliczne mechanizmy wykonawcze

Podstawa z wstępnie zainstalowanymi działami i napędami:

1:35 M42A1 Duster dolna część łoża z działami i mechanizmami wykonawczymi

1:35 M42A1 Duster dolna część łoża z instalacją elektryczną

Mechaniczny przelicznik celownika:

1:35 M42A1 Duster mechaniczny przelicznik celownika

Części górnego pancerza łoża uzbrojenia głównego:

1:35 M42A1 Duster części górnego pancerza łoża

Skrzynki na granaty:

1:35 M42A1 Duster skrzynki na granaty

Instalacja elektryczna - przewody wykonane z drutu lutowniczego (cyna), złącza z rurki mosiężnej:

1:35 M42A1 Duster dolna część łoża z instalacją elektryczną

Podstawy siedzeń ładowniczych wykonane z blachy miedzianej zamiast części z zestawu:

1:35 M42A1 Duster dolna część łoża

Podstawa łoża wstępnie pomalowana. Zastosowano preshading kolorem Humbrol 113 (rdzawo-czerwony), środki paneli pomalowano kolorem Humbrol 66 (Olive Drab):

1:35 M42A1 Duster dolna część łoża

Szczegóły instalacji elektrycznej:

1:35 M42A1 Duster dolna część łoża z instalacją elektryczną

Wykonane od podstaw dźwignie do blokowania podniesienia i obrotu dział:

1:35 M42A1 Duster dźwignie do blokowania podniesienia i obrotudział

Wstępnie wyposażona podstawa łoża:

1:35 M42A1 Duster  dolna część łoża

Pancerne "skrzydła" łoża. Aby części dobrze do siebie pasowały, należy obciąć około 1mm materiału w miejscu zaznaczonym strzałką:

1:35 M42A1 Duster pancerne skrzydła łoża

1:35 M42A1 Duster  pancerne skrzydła łoża

Uchwyty na skrzynki amunicyjne dla KMu, które zastąpią elementy fabryczne:

1:35 M42A1 Duster uchwyty na skrzynki amunicyjne dla KMu

Pas blach pancernych sklejony w podzespół i zaszpachlowany:

1:35 M42A1 Duster część górnego pancerza łoża

Elementy łoża przed pasowaniem na sucho:

1:35 M42A1 Duster - łoże - części składowe

Częściowo spasowane łoże uzbrojenia głównego:

1:35 M42A1 Duster łoże uzbrojena głównego

1:35 M42A1 Duster dolna część łoża

Pancerne "skrzydła" łoża z dorobionymi uchwytami do podnoszenia i podstawami anten radiowych:

1:35 M42A1 Duster pancerne skrzydła łoża

Ponownie pasowanie łoża, tym razem już całe opancerzenie:

1:35 M42A1 Duster łoże uzbrojenia głównego

1:35 M42A1 Duster łoże uzbrojenia głównego

Siedzenia celowniczych mojej konstrukcji, odzyskane z poprzedniego modelu:

1:35 M42A1 Duster siedzenie celowniczego

1:35 M42A1 Duster siedzenie celowniczego

Zespół celownika przeliczającego z fototrawionymi pierścieniami:

1:35 M42A1 Duster celownik przeliczający

Tył dolnej części łoża z rynnami do odprowadzania zużytych łusek, skrzynkami na granaty i siedzeniami celowniczego i strzelca:

1:35 M42A1 Duster - tył dolnej części łoża uzbrojenia głównego

Uchwyty na skrzynki z amunicją do karabinu maszynowego - części z zestawu (pierwszy plan) i zbudowane od podstaw, z uchwytami na latarki i samymi latarkami (drugi plan)

1:35 M42A1 Duster uchwyty na skrzynki amunicyjne dla KMu

Po pomalowaniu - gaśnica, skrzynki z amunicją kalibru 7,62mm do karabinu maszynowego, ich uchwyty i latarki:

1:35 M42A1 Duster - gaśnica, skrzynki z amunicją kalibru 7,62mm dokarabinu maszynowego, ich uchwyty i latarki

Części z powyższego zdjęcia po zamontowaniu w łożu:

1:35 M42A1 Duster tył dolnej części łoża uzbrojenia głównego

Narzędzia do obsługi dział 40mm zamontowane w uchwytach na tylnej górnej płycie pancernej łoża:

1:35 M42A1 Duster - narzędzia do obsługi dział 40mm w uchwytach

---

Cześć 1 - Podwozie i kadłub

Część 2 - Łoże i uzbrojenie główne

Część 3 - Plany

Część 4 - Nowy kadłub i podwozie

Część 5 - Nowe łoże i uzbrojenie główne

Część 6 - Załoga

Część 7 - Montaż końcowy i malowanie

---

galeria

strona główna