Wirtualne Muzeum Wojny w Wietnamie

Cisza przed burzą 1955 - 1958

English version

---

***1955***

W styczniu przybywa do Sajgonu pierwsza dostawa sprzętu wojskowego ze Stanów Zjednoczonych, które też oferują możliwość przeszkolenia tworzącej się armii Wietnamu Południowego.

W tym czasie pogarszają się stosunki pomiędzy premierem Diemem a popierającymi go niegdyś organizacjami, takimi jak ruchy religijne Cao Dai i Hoa Hao, przyłącza się do nich organizacja przestępcza Binh Xuyen, która w marcu przeprowadza atak m.in. na komendę Policji w Sajgon-Cholon i ostrzeliwuje z moździerzy siedzibę premiera. Narasta spór pomiędzy prezydentem Bao Dai'em i premierem Diem'em, który wydaje się być coraz bardziej osamotniony na swoim stanowisku. Pod koniec kwietnia wybuchają walki pomiędzy armią Południowego Wietnamu i Binh Xuyen, którzy zostają wyparci z Cholon, co poprawia pozycję polityczną Diem'a.

W lipcu minister spraw zagranicznych Demokratycznej Republiki Wietnamu proponuje listownie prezydentowi i premierowi Wietnamu Południowego rozmowy na temat zorganizowania wyborów mających zjednoczyć kraj. Spotyka się z chłodnym przyjęciem i stanowiskiem że na Północy nie ma warunków do przeprowadzenia wolnych wyborów, i że Wietnam Południowy nie jest związany postanowieniami Porozumień Genewskich. W tym samym czasie Ho Szi Minh składa wizytę w Moskwie i przyjmuję ofertę pomocy ze Związku Radzieckiego.

W październiku odbywa się referendum w którym mieszkańcy Południa mają wybrać pomiędzy Diem'em i Bao Dai'em. Wyniki (najprawdopodobniej sfałszowane - 96% z 6 000 000 głosów) wskazują na miażdżącą wygraną Diem'a, który zostaje nowym prezydentem i proklamuje powstanie Republiki Wietnamu. Diem obsadza wysokie stanowiska członkami własnej rodziny i znajomymi. Szefem doradców prezydenta zostaje jego młodszy brat, Ngo Dinh Nhu. Autorytarny i wyniosły styl rządów niweczy wysiłki Amerykanów zapewnienia Diem'owi popularności przy pomocy kampanii promocyjnej w stylu zachodnim.

W grudniu na Północy rozpoczynają się radykalne reformy rolne, posiadacze ziemscy są sądzeni przed "trybunałami ludowymi". Wielu z nich spotyka egzekucja albo zesłanie do obozów pracy. Za to na Południu prezydent Diem oddaje katolikom ziemię odebraną buddyjskim chłopom, co ma wpływ na obniżenie jego popularności, tak jak zgoda na zachowanie wpływów przez posiadaczy wielkich obszarów ziemi, która rozczarowała biednych rolników czekających na reformę rolną.

***1956***

Prezydent Diem rozpoczyna brutalną rozprawę z Viet Minh'em na prowincji Wietnamu Południowego. Aresztowani są traktowani źle, są ofiarami tortur, odmawia się im prawa do obrony, wielu ginie "podczas próby ucieczki". Diem zaostrza też kurs swojej polityki wobec Francji. Pod koniec kwietnia ostatni Francuski żołnierz opuszcza Wietnam Południowy, następuje rozwiązanie francuskiego dowództwa na Indochiny. W roku 1956 rozpoczyna się powolne ale stałe zwiększanie liczby żołnierzy amerykańskich ponad limit określony w Porozumieniach Genewskich. W lipcu mija ostateczny termin, wyznaczony przez Porozumienia Genewskie, przeprowadzenia wyborów które miały zjednoczyć Wietnam. Diem, poparty przez Stany Zjednoczone odmawia udziału w tych wyborach. W listopadzie w Wietnamie Północnym wybucha bunt przeciwko reformie rolnej, stłumiony przez siły komunistyczne za cenę 6000 zabitych lub przesiedlonych.

***1957***

Związek Radziecki proponuje trwały podział Wietnamu na Wietnam Północny i Wietnam Południowy, z osobnymi reprezentacjami w ONZ. Stany Zjednoczone odrzucają tę propozycję, nie chcąc uznania komunistycznej Demokratycznej Republiki Wietnamu. W lutym zamachowiec strzela do prezydenta Diema, nie trafia, poważnie ranny zostaje Sekretarz d/s Reformy Rolnej. W maju prezydent Diem odwiedza w Stanach Zjednoczonych prezydenta Eisenhowera, który zapewnia go o poparciu USA dla Wietnamu Południowego. Tymczasem amerykańska pomoc dla Wietnamu jest głównie wydawana na obronność i bezpieczeństwo wewnętrzne, z zaniedbaniem szkolnictwa, usług medycznych i innych świadczeń socjalnych, pilnie potrzebnych zw&#x142aszcza na prowincji. Fakt ten wykorzystują działacze komunistyczni do budowania swojego kapitału politycznego pośród chłopów przy pomocy łatwych obietnic reformy rolnej i świadczeń socjalnych. Dodatkowo Viet Minh rozpoczyna szeroko zakrojoną kampanię terrorystyczną w Wietnamie Południowym, podkładając bomby i dokonując zabójstw. Do końca roku zostaje zabitych 400 przedstawicieli władzy Wietnamu Południowego.

***1958***

Komunisci organizują strukturę dowodzenia na terenie delty Mekongu w Wietnamie Południowym. Rośnie liczba amerykańskich doradców wojskowych w Wietnamie, są oni podzieleni na dwie organizacje: MAAG z limitem 342 żołnierzy określonym Porozumieniami Genewskimi i TERM (Temporary Equipment Recovery Mission - Tymczasowa Misja Odzyskiwania Sprzętu), nie wliczana do tego limitu, jakkolwiek większość jej żołnierzy wykonuje te same zadania jak personel MAAG. Całkowita liczba amerykańskich żołnierzy w Wietnamie przekracza 730 osób.

Poprzednia część: Pierwsza Wojna Indochińska 1946 - 1954 Następna część: Wojna w dalekim kraju 1959 - 1964

Bibliografia

www.historyplace.com/unitedstates/vietnam/index-1945.html

www.vietnamgear.com/Indochina1955.aspx

www.vietnamgear.com/Indochina1956.aspx

www.vietnamgear.com/War1959.aspx

---

Historia konfliktu

strona główna